Bekers van Belgie

 

beker2

 

  Voor de eindstand 2017, klik op de afbeelding:

 

Bekerwinnaars 2017:

BvB2017winnaars

 

REGLEMENT BEKERS van BELGIË 2017.

1. Programma:   klik hier

2. Deelname:             Elke vereniging mag onbeperkt inschrijven.

3. Laattijdige inschrijvingen:          Toegelaten, doch worden niet in rekening gebracht bij puntentelling.

4. Roeicombinaties: Per vereniging mag maximum 1 roeicombinatie ingeschreven worden per wedstrijd.

5. Punten:      Voor elke wedstrijd worden toegekend aan de

            1ste       14 punten

            2de       9 punten

            3de       7 punten

            4de       5 punten

            5de       3 punten

            6de       1 punt

Opmerkingen: 

1. Er wordt geen rekening gehouden met de resultaten der buitenlandse deelnemers.

2. Voor seniores B-wedstrijden wordt het klassement opgemaakt eerst volgens het resultaat van de A-finale, vervolgens - indien geroeid - de B-finale, tot slot v.w.b. niet gekwalificeerde ploegen, volgens de gerealiseerde tijd in de voorwedstrijden.

3. Voor roeicombinaties worden de punten a rato van het aantal atleten per vereniging toegekend.

4. Indien wedstrijden met meerdere leeftijdscategorieën zijn aangeduid, kunnen enkel categorie-uniforme ploegen voor de desbetreffende Beker van België in aanmerking worden genomen.

6. Totaalklassement:           

Per boottype en roeierscategorie wordt een totaalklassement v.w.b. de verenigingen opgemaakt.

Wanneer 5 of meer regatta werden uitgestippeld, dan wordt het slechtste resultaat geschrapt voor het totaalklassement.

In alle andere gevallen komen alle resultaten in aanmerking voor het totaalklassement.

7. Bekers en prijzen:

Per boottype en roeierscategorie wordt aan de beste vereniging een 
                        Beker van België als wisseltrofee overhandigd.

                        De respectievelijke wedstrijdorganisatoren staan in voor de individuele 
                        prijzen tijdens hun regatta.

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de K.B.R. - februari 2017.

De secretaris-generaal,                                             De voorzitter,

 Fernand PEETERS                                             Gwenda STEVENS

 

beker2

 

  Voor de eindstand 2016, klik op de afbeelding:

 

 

BvB2016winnaars

bvbs

Hieronder de winnaars over de periode 2006 - 2015

BvB Totaalstand2006 2015

 

Voor de eindstanden en winnaars van 2013-2014-2015, klik hieronder:

2013 2014 2015afb

 

Contact

Gwenda Stevens - Voorzitter
Eeuwfeestlaan 62
9840 De Pinte

T. +32 497 73 49 78
M. Gwenda Stevens

Verantwoordelijke website

Etienne Goormachtigh

M. Etienne Goormachtigh

© 2018 K.B.R. | F.R.B.A.