Kies uw taal

Recent news

PARA-ROWING ook in België – PARA-ROWING aussi en B...
11 juli 2017 07:56PARA-ROWING ook in België – PARA-ROWING aussi en Belgique – PARA-ROWING also in Belgium

Wat is PARA-ROWING? Para-roeien is open voor zowel mannelijke als vrouwelijke roeiers met een handi [ ... ]

Binnenkort - prochainement - soon
04 okt 2015 15:30Binnenkort - prochainement - soon

1/10/2017 - JEUGDDUATHLON - KR BRUGGE  Voorprogramma: klik op afbeelding  Avant-programm [ ... ]

Belgen in buitenland-Belges à l'étranger-Belgians ...
15 mrt 2017 17:40Belgen in buitenland-Belges à l'étranger-Belgians abroad

Wereldkampioenschap Sarasota - 24 september tot 1 oktober 2017 Voorziene Belgische deelnames/part [ ... ]

Historiek

 logo1logokbr

logo2

 

Het initiatief om een Belgische Federatie te stichten kwam vanuit Brussel. Een eerste poging werd reeds in 1879 ondernomen door twee clubs maar hun bedoeling was eerder om een "Brusselse" federatie te stichten met als voornaamste organisaties van wedstrijden in Brussel beter te regelen.

Toen in 1880 alle Belgische verenigingen samengeroepen werden om de oprichting van die federatie te bespreken bleek er weinig interesse te zijn en het liep op niets uit.

Het is pas 6 jaar later dat er in Brussel opnieuw aan een voorlopig project gewerkt wordt voor de oprichting van een Belgische roeibond, project dat aan alle Belgische clubs voorgelegd werd.

Op 16 januari 1887 waren elf verenigingen aanwezig op de stichtingvergadering van de Belgische roeibond en deze keer werd het wel een succes.

Een succes, ja maar ... niet alle Belgische verenigingen verleenden hun akkoord. De Luikse verenigingen bij voorbeeld sloten pas later aan.

In 1974 werd de federatie, zoals vele andere, opgesplitst in twee liga's, namelijk La Ligue Francophone d'Aviron (LFA) en de Vlaamse Roeiliga (VRL), elke liga stond in voor haar problemen.

De belangrijkste activiteiten van de federatie zijn de organisatie van de Belgische kampioenschappen, de aanduiding van de kamprechters voor de regatta's, het opstellen van een nationale wedstrijdkalender en administratief werk nationaal en internationaal, alsook de vertegenwoordiging van België tijdens het FISA-congres.

De Belgische roeikampioenschappen werden voor het eerst georganiseerd door de Cercle des Régates de Bruxelles in 1888, doch uitsluitend in skiff en acht met stuurman, deze laatste werd trouwens gewonnen door de organiserende vereniging.

Sindsdien werden zij jaarlijks georganiseerd, zonder uitzondering, hoofdzakelijk in Gent, Antwerpen, Oostende en sinds 1979 in Hazewinkel op de olympische roeibaan.

 

Het Belgisch roeien tijdens de tweede wereldoorlog

(bron = website van K.R. Sport Gent)

Waar tijdens de eerste wereldoorlog alle roeiactiviteiten stil gelegd waren, werd tijdens de tweede wereldoorlog de roeisport toch zo goed mogelijk beoefend, wat mag blijken uit dit overzicht.

Tot 10 mei 1940, dag van de Duitse inval in België, gingen de wedstrijden normaal door. Zo had nog op 2 mei 1940, Hemelvaartdag, de toen belangrijkste wedstrijd van het jaar plaats, de regatta van Terdonk (op het kanaal Gent-Terneuzen). De publieke belangstelling en het niveau van de roeiers hadden wel duidelijk te lijden onder het feit dat sinds september 1939 de meeste jonge mannen gemobiliseerd waren.

Door de inval werden alle sportactiviteiten uiteraard stil gelegd. Niet alleen waren de roeiers, trainers en bestuurslui krijgsgevangen of civiele vluchteling, maar waren ook heel wat botenloodsen van roeiverenigingen zwaar beschadigd of vernield door de gevechten, ondermeer in Oostende, Brugge, Antwerpen, Mechelen en Brussel. Pas op 1 december 1940 werd voor het eerst weer een bestuursvergadering van de Belgische Roeibond gehouden.

Dit belette niet dat in de zomer van 1940 lokaal al wat activiteiten hernomen werden. Er werd in Gent zelfs een wedstrijd gehouden, met name de 'match'. Sinds 1930 greep er immers jaarlijks in september een wedstrijd plaats op de Brugse Vaart te Mariakerke tussen de achten van Club en Sport Gent. Ook in 1940 werd deze toch gehouden, zij het over een ingekorte afstand (900 meter in plaats van 2.350 meter). Club Gent, dat in 1939 voor het eerst in 18 jaar Belgisch kampioen geworden was, won.

Op 26 april 1941 besliste het bestuur van de Belgische Roeibond dat officiële wedstrijden konden gehouden worden, mits een hele reeks beperkingen. Zo werd de afstand terug gebracht tot 1.000 meter, mochten er geen schiftingen zijn, waren jeugdwedstrijden geen snelheidswedstrijden maar behendigheidswedstrijden, waren er vooraf medische controles, mochten geen bekers uitgereikt worden, enz.

Ook werd er beslist om in de plaats van de Belgische Kampioenschappen Federale Kampioenschappen te houden. In 1941 grepen die plaats op 3 augustus in Brussel. De match Club-Sport, die een eigen organisatiecomité had en dus niet gebonden was door de regels van de Roeibond, werd op 6 september 1941 geroeid over 1.500 meter.

De wedstrijdkalender van 1942 voorzag slechts 7 regattas. Die van Terdonk werd verplaatst naar Langerbrugge (dichter bij Gent). De federale kampioenschappen hadden op 19 juli plaats, opnieuw in Brussel.

Op 21 februari 1943 werd beslist dat seniorwedstrijden mochten doorgaan over 1.500 meter. Op 10 juli 1943 werd beslist dat iedere roeivereniging met Belgische kampioenen twee ervan zou aanduiden op een aan het Olympisch Comité te bezorgen lijst om te verhinderen dat deze zouden opgeëist worden voor de tewerkstelling in Duitsland.

De federale kampioenschappen grepen plaats op 25 juli 1943 te Gent (Meulestede) in een organisatie van Sport Gent. Deze wedstrijden zijn dan ook meegerekend in de telling van de regatta van Sport Gent. De wedstrijden werden door een luchtalarm onderbroken, wat niet belette dat op tien minuten na het uurrooster werd gerespecteerd. Het was dan ook een organisatie van de Sport...

Op 24 oktober 1943 hield de Roeibond een geheime buitengewone algemene vergadering waarbij beslist werd iedereen uit te sluiten die zou meedoen aan een niet door de Roeibond georganiseerde wedstrijd. Dit was om te verhinderen dat roeiwedstrijden zouden georganiseerd worden door het Sportcommissariaat, een orgaan van de collaborende administratie.

Op 19 april 1944 werd beslist alle roeiwedstrijden op te schorten, gelet op het toenemend gevaar door de intense bombardementen en de transportmoeilijkheden. Dit belette niet dat het roeiverenigingen vrijstond, op eigen risico, intieme regatta te houden. Sport Gent heeft zo nog drie wedstrijden georganiseerd, de laatste op 20 augustus 1944, amper twee weken voor de bevrijding.

Pas in de zomer van 1945, na het definitief einde van de oorlog, werden er opnieuw wedstrijden gehouden, met ondermeer op 22 juli 1945 de regatta in Meulestede, gezamenlijk door Club en Sport Gent georganiseerd. Op 15 september 1945 werd ook de match opnieuw gehouden (gewonnen door Club).

Vanaf 1946 was het roeiseizoen opnieuw volwaardig met ondermeer het hervatten van de regatta van Terdonk en de Belgische Kampioenschappen.

 

 

Login

Contact

Eeuwfeestlaan 62
9840 De Pinte

T. +32 497 73 49 78

M. Gwenda Stevens